Mugonero Convenience Store

Mugonero, Rwanda, Africa

Portrait of a storekeeper in Mugonero, Rwanda. Photo © copyright by Grant Ordelheide.